Organi SZGH
v mandatnem obdobju 2021–2025


Predsedstvo

Predsednik SZGH
prim. Milan Stefanovič, dr. med., AGAF, spec. int. gastroenterolog

Novo izvoljeni predsednik
prof. dr. Aleš Tomažič, dr. med., spec. kirurg

Bivši predsednik
prof. dr. Stojan Potrč, dr. med., spec. kirurg

Blagajnik
prof. dr. Bojan Tepeš, dr. med., spec. int. gastroenterolog

Tajnik 
Sebastian Stefanović, dr. med., spec. int. gastroenterolog

Stalne sekcije SZGH

Endoskopska

Predsednik
Samo Plut, dr. med., spec. int. gastroenterolog

Namestnik
Rajko Knežević, spec. internist

Hepatopankreatobiliarna

Predsednik
doc. dr. Arpad Ivanecz, dr. med., spec. kirurg

Namestnik
doc. dr. Blaž Trotovšek, dr. med., spec. kirurg.

Koloproktološka

Predsednik
doc. dr. Jan Grosek, dr. med., spec. kirurg

Namestnik
izr. prof. dr. Bojan Krebs, dr. med., spec. kirurg

Sekcija zasebnikov

Predsednik
Alenka Forte, dr. med, spec. internist

Namestnik
prof. dr. Bojan Tepeš, dr. med., spec. int. gastroenterolog

Sekcija mladih gastroenterologov

Predsednik
Katja Tepeš, dr. med., spec. int. gastroenterolog

Namestnik
Bojan Ilijevec, dr. med., spec. kirurg

Podsekcije SZGH

Zgornja Prebavila
doc. dr. Tomaž Jagrič, dr. med., spec. kirurg

KVČB
doc. dr. David Drobne, dr. med., spec. int. gastroenterolog

Patologija
prof. dr. Nina Zidar, dr. med., spec. patolog

Pediatrija
prof. dr. Rok Orel, dr. med., spec. pediater

Prehrana
Tajda Božič, dr. med.

Slikovna diagnostika
prof. dr. Peter Popovič, dr. med., spec. radiolog

Onkologija
dr. Alojz Šmid, dr. med., spec. int. gastroenterolog

Člani predsedstva po funkciji

Predstojnik kliničnega oddelka za gastroenterologijo in hepatologijo,
Univerzitetni klinični center Ljubljana
prof. dr. Borut Štabuc, dr. med., spec. int. gastroenterolog

Predstojnik kliničnega oddelka za gastroenterologijo in hepatologijo,
Univerzitetni klinični center Maribor
Andreja Ocepek, dr. med., spec. int. gastroenterolog

Predstojnik kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo,
Univerzitetni klinični center Ljubljana
prof. dr. Aleš Tomažič, dr. med., spec. kirurg

Predstojnik kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo,
Univerzitetni klinični center Maribor
prof. dr. Stojan Potrč, dr. med., spec. kirurg

Urednik glasila združenja SZGH "Gastroenterolog"
prof. dr. Borut Štabuc, dr. med., spec. int. gastroenterolog

Predstavitev
združenja SZGH


Gastrosekcija (GS) SZD je bila ustanovljena 1967 v Rogaški Slatini.

Prvi predsednik je bil prof. dr. Jože Satler, drugi pa prof. dr. Mitja Kovič. Predsedstva GS so se nato selila po slovenskih bolnišnicah. Leta 1971 je GS SZD dobila svoj stalni domicil v Rogaški Slatini.

V letu 1977 je bil na občnem izboru Gastrosekcije SZD izvoljen odbor: prim Andrej Lušicky, predsednik, doc. dr. Jože Neudauer, tajnik, dr. Branko Babič, blagajnik; nadzorni odbor: prim. dr. Mirko Drobnič. prim. dr. Oskar Končan in dr. Marjan Steinbach. Včlanjenih je bilo 90 članov.

V obdobju 1977–1980 je bilo 7 strokovnih sestankov.

Od 1980–1985 je bil odbor GS: prof. dr. Herbert Zaveršnik, predsednik, dr. Jože Kokovnik, tajnik, dr. Bojan Glavnik, blagajnik. Sestanki so bili dvakrat letno, od tega enkrat v Rogaški Slatini (slednji je bil istočasno intersekcijski sestanek GS SZD in Zbora lječnika Hrvatske do 1990).

Od 1985–1989 je GC SZD vodil odbor: prim. dr. Rado Sfiligoj, predsednik, dr. Marjan Steinbach, podpredsednik, dr. Marjan Skalicki, tajnik in dr. Dušanka Micetič Turk. Stalni tajnik je postal dr. Jože Kokovnik. V nadzorni odbor so bili imenovani : prim. dr. Mirko Drobnič, prof., dr. Herbert Zaveršnik, prof., dr. V. Žakelj in dr. Murgelj. Sestanki so bili kot v prejšnjem obdobju. GS SZD je imela 103 člane.

V obdobju od 1989–1995 je bil predsednik GS prof. dr. Vladislav Pegan, tajnik pa dr. Jože Kokovnik.

Leta 1995 je imenovano novo predsedstvo: doc. dr. Saša Markovič, predsednik, prim. dr. Borut Kocijančič, podpredsednik, prof. dr. Igor Križman, predsednik Endoskopske sekcije, prof. dr. Eldar Gadžijev, predsednik HPB sekcije. Dr. Miran Koželj je bil izvoljen za tajnika, dr. Bojan Tepeš pa za blagajnika, dr. Jože Kokovnik ostaja stalni tajnik. Na spomladanskih sestankih v Rogaški Slatini in na jesenskih v drugih mestih Slovenije začnemo s sistematičnimi predavanji po sklopih gastroenterologije s sprejemanjem slovenskih smernic za posamezne sklope gastroenterologije in kirurgije.

Leta 1997 izide prva številka Gastroenterologa.

Leta 1999 se gastrosekcija SZD na sestanku v Rogaški Slatini preimenuje v Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo. Izdelamo tudi obstoječi logotip.

V letu 2000 je v Portorožu 1. slovensko-avstrijsko-hrvaški gastroenterološki kongres, drugi kongres, ki se mu pridružijo tudi Madžari je bil leta 2002 v Dubrovniku.

V letu 2005 je bilo izvoljeno novo vodstvo SZGH v sestavi: doc. dr. Franc Jelenc, predsednik, podpredsednika: prim. dr. Borut Kocijančič in prof. dr. Bojan Tepeš, tajnik dr. Aleš Tomažič in blagajnik prof. dr. Bojan Tepeš. Predsednik endoskopske sekcije je postal dr. Milan Stefanovič, HPB prim. dr. Stojan Potrč, koloproktološke sekcije pa doc. dr. Pavle Košorok.

V letih 2009 do 2013 je bil predsednik združenja prof. dr. Borut Štabuc.

Od leta 2013 do 2017 je bil predsednik združenja prof. dr. Bojan Tepeš.

Od leta 2017–2021 je bil predsednik združenja prof. dr. Stojan Potrč.

Od leta 2021 dalje je predsednik združenja prim. dr. Milan Stefanović. 

Dosedanji predsedniki združenja SZGH

prof. dr. Jože Satler
prof. dr. Jože Satler
prof. dr. Mitja Kovič
prof. dr. Mitja Kovič
prof. dr. Herbert Zaveršnik
prof. dr. Herbert Zaveršnik
prof. dr. Vladislav Pegan
prof. dr. Vladislav Pegan
prof. dr. Saša Markovič
prof. dr. Saša Markovič
doc. dr. Franc Jelenc
doc. dr. Franc Jelenc
prof. dr. Borut Štabuc
prof. dr. Borut Štabuc
prof. dr. Bojan Tepeš
prof. dr. Bojan Tepeš
prof. dr. Bojan Tepeš
prof. dr. Stojan Potrč
prof. dr. Bojan Tepeš
prim. dr. Milan Stefanović