Organi SZGH
v mandatnem obdobju 2017–2021

Predsednik:

prof. dr. Stojan Potrč, dr. med., spec. kirurg

Podpredsednika:

prof. dr. Bojan Tepeš, dr. med.,spec. internist gastroenterolog, FEBGH;

prim. Milan Stefanovič dr. med., spec. internist gastroenterolog

Zakladnik:

prof. dr. Bojan Tepeš, dr. med., spec. internist gastroenterolog, FEBGH

Tajnik:

doc. dr. Arpad Ivanecz, dr. med., spec. kirurg

Predsednik endoskopske sekcije:

prim. Milan Stefanovič, dr. med., spec. internist gastroenterolog

Predsednik hepatobiliarne sekcije:

doc. dr. Blaž Trotovšek, dr. med., spec. kirurg

Predsednik koloproktološke sekcije:

doc. dr. Bojan Krebs, dr. med., spec. kirurg

Predsednik radiološke sekcije:

Peter Popovič, dr. med., spec. radiolog

Predsednik pediatrične sekcije:

prof. dr. Rok Orel, dr. med., spec. pediater

Predsednica patološke sekcije:

prof. dr. Nina Zidar, dr. med., spec. patolog

Predsednik sekcije za klinično prehrano:

prof. dr. Rok Orel, dr. med., spec. pediater

Predsednica gastroonkološke sekcije:

Maja Ravnik, dr. med.

Predstavnica zasebnih zdravnikov in koncesionarjev:

Alenka Forte, dr. med., spec. internist

Glavni urednik Gastroenterologa:

prof. dr. Borut Štabuc, dr. med., spec. internist gastroenterolog

Predstavnica mladih gastroenterologov:

Katja Tepeš

Častni znak SZGH za prisprevek k razvoju slovenske gastroenterologije in hepatologije so prejeli:

prof. dr. Saša Markovič

prof. dr. Igor Križman

prof. dr. Stane Repše

prof. dr. Eldar Gadžijev

prim. dr. France Grandovec

prim. dr. Borut Kocijančič

prof. dr. Franc Jelenc

prof. dr. Borut Štabuc

prof. dr. Bojan Tepeš

Predstavitev
združenja SZGH

Gastrosekcija (GS) SZD je bila ustanovljena 1967 v Rogaški Slatini.

Prvi predsednik je bil prof. dr. Jože Satler, drugi pa prof. dr. Mitja Kovič. Predsedstva GS so se nato selila po slovenskih bolnišnicah. Leta 1971 je GS SZD dobila svoj stalni domicil v Rogaški Slatini.

V letu 1977 je bil na občnem izboru Gastrosekcije SZD izvoljen odbor: prim Andrej Lušicky, predsednik, doc. dr. Jože Neudauer, tajnik, dr. Branko Babič, blagajnik; nadzorni odbor: prim. dr. Mirko Drobnič. prim. dr. Oskar Končan in dr. Marjan Steinbach. Včlanjenih je bilo 90 članov.

V obdobju 1977–1980 je bilo 7 strokovnih sestankov.

Od 1980–1985 je bil odbor GS: prof. dr. Herbert Zaveršnik, predsednik, dr. Jože Kokovnik, tajnik, dr. Bojan Glavnik, blagajnik. Sestanki so bili dvakrat letno, od tega enkrat v Rogaški Slatini (slednji je bil istočasno intersekcijski sestanek GS SZD in Zbora lječnika Hrvatske do 1990).

Od 1985–1989 je GC SZD vodil odbor: prim. dr. Rado Sfiligoj, predsednik, dr. Marjan Steinbach, podpredsednik, dr. Marjan Skalicki, tajnik in dr. Dušanka Micetič Turk. Stalni tajnik je postal dr. Jože Kokovnik. V nadzorni odbor so bili imenovani : prim. dr. Mirko Drobnič, prof., dr. Herbert Zaveršnik, prof., dr. V. Žakelj in dr. Murgelj. Sestanki so bili kot v prejšnjem obdobju. GS SZD je imela 103 člane.

V obdobju od 1989–1995 je bil predsednik GS prof. dr. Vladislav Pegan, tajnik pa dr. Jože Kokovnik.

Leta 1995 je imenovano novo predsedstvo: doc. dr. Saša Markovič, predsednik, prim. dr. Borut Kocijančič, podpredsednik, prof. dr. Igor Križman, predsednik Endoskopske sekcije, prof. dr. Eldar Gadžijev, predsednik HPB sekcije. Dr. Miran Koželj je bil izvoljen za tajnika, dr. Bojan Tepeš pa za blagajnika, dr. Jože Kokovnik ostaja stalni tajnik. Na spomladanskih sestankih v Rogaški Slatini in na jesenskih v drugih mestih Slovenije začnemo s sistematičnimi predavanji po sklopih gastroenterologije s sprejemanjem slovenskih smernic za posamezne sklope gastroenterologije in kirurgije.

Leta 1997 izide prva številka Gastroenterologa.

Leta 1999 se gastrosekcija SZD na sestanku v Rogaški Slatini preimenuje v Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo. Izdelamo tudi obstoječi logotip.

V letu 2000 je v Portorožu 1. slovensko-avstrijsko-hrvaški gastroenterološki kongres, drugi kongres, ki se mu pridružijo tudi Madžari je bil leta 2002 v Dubrovniku.

V letu 2005 je bilo izvoljeno novo vodstvo SZGH v sestavi: doc. dr. Franc Jelenc, predsednik, podpredsednika: prim. dr. Borut Kocijančič in prof. dr. Bojan Tepeš, tajnik dr. Aleš Tomažič in blagajnik prof. dr. Bojan Tepeš. Predsednik endoskopske sekcije je postal dr. Milan Stefanovič, HPB prim. dr. Stojan Potrč, koloproktološke sekcije pa doc. dr. Pavle Košorok.

V letih 2009 do 2013 je bil predsednik združenja prof. dr. Borut Štabuc.

Od leta 2013 do 2017 je bil predsednik združenja prof. dr. Bojan Tepeš.

Od leta 2017 dalje predseduje združenju prof. dr. Stojan Potrč.

Dosedanji predsedniki združenja SZGH

prof. dr. Jože Satler
prof. dr. Jože Satler
prof. dr. Mitja Kovič
prof. dr. Mitja Kovič
prof. dr. Herbert Zaveršnik
prof. dr. Herbert Zaveršnik
prof. dr. Vladislav Pegan
prof. dr. Vladislav Pegan
prof. dr. Saša Markovič
prof. dr. Saša Markovič
doc. dr. Franc Jelenc
doc. dr. Franc Jelenc
prof. dr. Borut Štabuc
prof. dr. Borut Štabuc
prof. dr. Bojan Tepeš
prof. dr. Bojan Tepeš
prof. dr. Bojan Tepeš
prof. dr. Stojan Potrč