Zakaj: Dobro desetino operiranih bolnikov po kirurškem posegu doleti okužba kirurške rane. Tovrstne okužbe predstavljajo kar petino vseh bolnišničnih okužb. Vemo, da vsakodnevno upoštevamo številne ukrepe za zmanjšanje okužb kirurških ran ter bolnišničnih okužb. Upoštevamo zelo visoke standarde čistoče in se trudimo, da bi bili kirurška dvorana in vsi instrumenti, materiali in oblačila čim bolj sterilni. Kaj manjka in kje so priložnosti za izboljšave?

Kaj: O tem bodo spregovorili priznani slovenski strokovnjaki in gostja iz tujine na strokovnem srečanju in okrogli mizi.

Dogodek je prijavljen za kreditne točke pri Zdravniški zbornici (2 KT) in Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

 

Program:

Pozdrav in nagovor:

Doc. dr. Blaž Trotovšek, dr. med.

Program predavanj (90 min)

Izbor smernic Svetovne zdravstvene organizacije glede preprečevanja okužb kirurških ran
Doc. dr. Bojan Krebs, dr. med. (8 min)

Conteporary incision management
Prof. dr. Marja A. Boermeester, dr. med, Amsterdam Medical Centre, Nizozemska (20 min)

Enotna antibiotična profilaksa – mit ali realnost?
Prof. dr. Bojana Beović, dr. med. (8 min)

Epidemiološko spremljanje okužb kirurške rane v Sloveniji
Izr. prof. dr. Irena Klavs, dr. med. (8 min)

Vpliv uvedbe snopiča za preprečevanje okužb kirurške rane – izkušnje SB Jesenice
Matej Dolenc, dr. med., spec. kirurg, vodja SPOBO SB Jesenice, NAKOBO (8 min)

Spremljanje okužbe kirurške rane – primer dobre prakse v SB Izola
Tomaž Jakomin, dr. med., spec. kirurg (8 min)

Predstavitev predloga raziskave za analizo stanja okužb kirurške rane v Sloveniji in snopiča ukrepov za njihovo preprečevanje
Doc. dr. Blaž Trotovšek, dr. med., spec. kirurg (8 min)

Razprava, vprašanja, komentarji, povzetek
MZ, SPOBO - Tatjana Mrvič, EOBO in ostali sodelujoči; (15 min)

Evalvacija in zaključek strokovnega srečanja
Doc. dr. Bojan Krebs, dr. med. (8 min)

Okrogla miza predstojnikov oddelkov in vabljenih strokovnjakov
(interni dogodek zaprt za javnost, 60 min)

Dogodek bo moderirala Slavka Brajović Hajdenkumer.
Program so pripravili člani programskega odbora dogodka: Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo, doc. dr. Blaž Trotovšek, dr. med. in doc. dr. Bojan Krebs, dr. med  


Koordinatorka dogodka:
Andreja Verovšek, Zavod Med.Over.Net, andreja.verovsek@over.net, 040 464 340

Prijave in več informacij:
https://med.over.net/kirurske-okuzbe