Simpozij kliničnega oddelka za gastroenterologijo v Ljubljani –
Novosti v gastroenterologiji

Domus Medica v Ljubljani, 1. 6. 2016 od 12.30 do 19.00

 

Simpozij je namenjen zdravnikom družinske medicine, specializantom interne medicine, še posebej gastroenterologije in vsem članom Združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Prijave sprejemamo na elektronski naslov: melita.susmelj@kclj.si ali po telefonu na številki 01 522 26 39.

 

Strokovni odbor srečanja:

B. Štabuc, I. Ferkolj, R.Janša, S. Štepec, N. Smrekar, M. Mervic

Organizacijski odbor:

B. Štabuc, R. Janša, S. Plut

PROGRAM:

Sreda, 1. 6. 2016

12.30 – 12.45
Registracija
12.45 – 13.00

Predstavitev Kliničnega oddelka za gastroenterologijo
B. Štabuc

13.00 – 13.20

Diagnostični algoritmi pri značilnih simptomih bolezni prebavil
D. Drobne

13.20 – 13.40

Gastroezofagealna refluksna bolezen – ko zaviralci protonske črpalke ne pomagajo
L. Strniša

13.40 – 14.00

Novosti v diagnostiki in zdravljenju okužbe s Helicobacter pylori
S. Plut

14.00 – 14.20

Preprečevanje zapletov antiagregacijskega in antikoagulacijskega zdravljenja na prebavila ter ukrepanje ob krvavitvah iz prebavil
A. Šmid

14.20 – 14.30

Razprava

14.30 – 15.00

ODMOR

15.00 – 15.20

Akutni pankreatitis – kdaj  EUZ, kdaj ERCP?
M. Koželj

15.20 – 15.40

Diagnostika in zdravljenje bolnikov s hepatično encefalopatijo- kdaj bolnika napotimo v hospitalno obravnavo
M. Hafner

15.40 – 16.00

Vodenje bolnika s portalno hipertenzijo  pred in po endoskopskem zdravljenju
M. Mervic

16.00 – 16.20

Obravnava bolnikov z arterio-venskimi malformacijami v prebavilih
M. Jereb

16.20 – 16.30

Razprava

16.30 – 17.00

ODMOR

17.00 – 17.20

Spremljanje bolnikov s KVČB na medikamentoznem zdravljenju in zdravljenju s biološkimi učinkovinami; kdaj je potrebna hospitalizacija in kdaj kirurško zdravljenje
I. Ferkolj

17.20 – 17.40

Funkcionalna trebušna bolečina
K. Novak

17.40 – 18.00

Malabsorpcija – celiakija in kaj več
R. Janša

18.00 – 18.20

Diagnostični algoritmi in zamejitev rakov prebavil
S. Finderle, B. Štabuc

18.20 – 18.30

Razprava

18.30 –

Večerja in prijetno druženje

Zdravniška zbornica Slovenije je za udeležence srečanja dodelila 6 kreditnih točk!