73. srečanje SZGH

Spomladansko srečanje Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo

ki bo potekalo 13. in 14. maja 2022 v Kulturnem centru Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina

 

Spoštovane kolegice in kolegi, dame in gospodje, 

po več kot dveh letih se bomo zopet srečali v živo. 73. srečanje SZGH bo, kot je to že tradicija, potekalo v Rogaški Slatini, 13. in 14.5.2022. 

Pogrešali smo srečanja naših članov in članic. Čeprav in kljub temu, da smo ves čas izrednih razmer poskušali sodelovati preko računalniških povezav, to na žalost ni moralo nadomestiti neprecenljivih izmenjav mnenj in novih spoznanj v neposrednih kontaktih med nami. 

Prvi dan srečanja bomo s predavanji osvetlili najnovejše dosežke na področju gastroenterologije, hepatologije, gastrointestinalne endoskopije, kirurgije, patologije, radiologije in pediatrije. Drugi dan srečanja je namenjen kakovosti našega dela s poudarkom na enotnem informacijskem sistemu, poenotenju terminologije in standardiziranih izvidov na vseh področjih, ki se dotikajo bolezni prebavil. 

Poskusili bomo začrtati izhodišča za mehanizme s katerimi bi vzdrževali doseženo raven in izboljšali kakovost našega dela. Predstavili bomo bodoče korake k vzpostavitvi registrov najpogostejših bolezni od diagnostike, preko zdravljenja do izidov terapevtskih posegov. Osvetlili bomo delo na področju urejanja našega strokovnega glasila »Gastroenterolog«, z namenom spodbude članov SZGH, predvsem mladih kolegov, k pisanju znanstvenih prispevkov, načrtovanju in izvajanju kakovostni kliničnih raziskav. Predstavili bomo nadgradnjo spletne strani SZGH. 

Tudi družabni del srečanja je pomemben in ne bo manjkal. 

Zavedamo se, da je sodelovanje s farmacevtskimi podjetji in izdelovalci opreme zelo pomembno pri našem vsakodnevnem delu. Predstavitev novosti na področju zdravljenja z zdravili, novih tehnologij in prikaz najnovejših pripomočkov je pogoj, da lahko sledimo razvoju in pripomoremo boljši oskrbi in zdravju naših pacientov. 

Želja vseh nas je, da bi se v čim večjem številu udeležili srečanja zato vas vabim da, izkoristite to priložnost, ter s svojo navzočnostjo pripomorete uspešnemu strokovnemu dogodku. 

Končni program srečanja, skupaj z navodili glede prijave, rezervacije prenočišč in družabnih dogodkov sledi 20.3.2022 in bo tudi objavljen na spletni strani (www.szgh.si)

V imenu predsedstva,
prim. Milan Stefanovič dr. med., AGAF
Predsednik SZGH

 

73. SAGH meeting

Spring Meeting of Slovenian Association for Gastroenterology and Hepatology 

Rogaška Slatina, 13th and 14th of May, 2022 (location: Kulturni center Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina)

 

Dear Colleagues, 

We are happy to inform you that 73rd meeting of our society will take place in Rogaška Slatina on 13th and 14th of May 2022. 

After more than 2 years the meeting will happen in person. Our in-person meetings were missed dearly. Although we tried to keep in touch trough online meetings, this could not replace priceless exchange of opinions and networking at our in-person meetings. 

On the first day of our meeting we intend to highlight newest achievements in fields of gastroenterology, hepatology, gastrointestinal endoscopy, surgery, pathology, pediatric diseases and radiology. The second day will focus on quality of our work with emphasis on unified electronic medial records, unification of terminology and standardized exam reports in all areas of digestive diseases. 

We will try to outline the principles for maintaining and increasing the quality of our work. Future steps for establishing records of epidemiology, diagnostics and therapeutic procedures will be presented. A special highlight will be placed on the work and editing of our society publication “Gastroenterolog”. This is based on the idea of encouraging our members, especially residents and fellows, to plan and execute quality medical research with subsequent manuscript publication. The update on our society webpage will also be presented. 

Of course our social events are also important and will not be omitted. 

We understand that cooperation with medical industry is important in our day to day practice. The novelties in treating patients such as newest medications, technologies and accessories is a prerequisite for following the developments and betterment of patient care. 

Our wish is that the meeting will be attended by the majority of our members so I would like to invite you to take this opportunity and with your presence increase the success of our event.

The final program with the instructions about the event registration, reservation of accommodation and social events will be sent on 20.3.2022 and will also be announced on our society webpage (www.szgh.si).

On behalf of Board of Trustees,
prim. Milan Stefanovič dr. med., AGAF
President of SAGH

 

Kotizacija:

150 EUR na TRR SI56 0400 1004 8740 937 (Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo, Zdraviliški trg 9, 3250 Rogaška Slatina) ali na kongresu.

Oproščeni kotizacije:

Povabljeni predavatelji, specializanti, upokojenci in študenti.

Registracija:

preko elektronske pošte na romana.lenarcic@dc-bled.si ali na kongresu.


PROGRAM
Petek, 13. 5. 2022

9:00       Odprtje razstavnega prostora

 

10:00     Prihod in prijava udeležencev srečanja (kava in prigrizki)

 

11:00–12:45     1. SKLOP (ENDOSKOPIJA in RADIOLOGIJA) 

Predsedstvo: Milan Stefanović, Aleš Tomažič, Stojan Potrč

11:00–11:05     Milan Stefanović, Diagnostični center Bled

Nagovor predsednika SZGH

11:05–11:20     Rajko Knežević, Diagnostični center Bled

Pomen ocene varnostnega roba pri endoskopski terapiji povrhnjih neoplazem prebavil

11:20–11:40     Bojan Tepeš, Abakus d.o.o. Rogaška Slatina

Spremljanje in sledenje po endoskopski in kirurški terapiji neoplazem debelega črevesja in danke

11:40–11:55     Matjaž Homan, Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika

Razlike pri endsokopskih preiskavah med otroci in odraslimi

11:55–12:10     Rok Dežman, Miha Štabuc, Peter Popovič, Klinični oddelek za radiologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Nove možnosti interventne radiologije pri obravnavi holedoholitiaze

12:10–12:20     Samo Plut, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Komentar/endoskopski vidiki reševanja holedoholitiaze. Kdaj in kje je mesto interventne radiologije?

12:20–12:45     Satelitsko predavanje podjetja Genesis Pharma Group (bronasti sponzor)

 Gre morda za akutno jetrno porfirijo (Prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.)

12:45–13:00     Premor za kavo, prigrizke in obisk razstavnega prostora

 

 

13:00–14:00     2. SKLOP (ENDOSKOPIJA)

Predsedstvo: Samo Plut, Andreja Ocepek, David Drobne

13:00–13:10     Luka Strniša, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Indikacije in kontraindikacije za perkutane enterogastrostome

13:10–13:25     Andreja Ocepek, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Maribor

Perkutana enterogastrostoma z gastropeksijo – kdaj in kako?

13:25–13:40     Matjaž Koželj

Anorektalna manometrija malo drugače

13:40–14:00     Satelitsko predavanje podjetja Roche (bronasti sponzor)

Genomsko profiliranje in uporaba NTRK zaviralca pri rakih prebavil (Gašper Boltežar, dr. med.) 

14:00–14:30     Premor za kosilo in obisk razstavnega prostora

 

 

14:30–16:10     3. SKLOP (KIRUGIJA)

Predsedstvo: Aleš Tomažič, Jan Grosek, Alojz Šmid

14:30–14:45     Blaž Trotovšek, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Pomembnost varnostnega robu in limfadenektomije pri resekcijah karcinoma žolčnika

14:45–15:00     Tomaž Jagrič, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Maribor

Pomen limfadenektomije 10. skupine bezgavk pri bolnikih z rakom želodca

15:00–15:15     Jurij Košir, Žan Gorenšek, Jan Grosek, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Muskuloskeletne okvare pri slovenskih splošnih in abdominalnih kirurgih

15:15–15:30     Jan Grosek, Jurij Košir, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Bolniki z ulceroznim kolitisom in pouch-analno anastomozo ter njihova kakovost življenja

15:30–15:50     Matjaž Horvat, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Maribor

Ukrepi prevencije OPS po splenektomiji; pregled lastne kazuistike, rezultati in sklepi

15:50–16:10     Satelitsko predavanje podjetja Janseen (bronasti sponzor)

Kaj nam o varnosti in učinkovitosti zdravil povedo podatki iz klinične prakse (Dr. Nataša Smrekar, dr. med.)

16:10–16:30     Odmor za kavo, prigrizke in obisk razstavnega prostora

 

 

16:45–18:55     4. SKLOP (ONKOLOGIJA in HEPATOLOGIJA)

Predsedstvo: Borut Štabuc, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek

16:45–17:05     Satelitsko predavanje podjetja Medis (bronasti sponzor)

Vloga antacidov/alginatov v zdravljenju GERBa (Prof. dr. Bojan Tepeš, dr. med.)

17:05–17:25     Alojz Šmid, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Novosti pri zdravljenju holangiokarcinoma

17:25–17:45     Gašper Boltežar, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Presejanje bolnikov s cirozo za hepatocelularni karcinom

17:45–18:05     Tajda Božič, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Z odpovedjo prebavil povezana okvara jeter

18:05–18:25     Vanja Kalacun, Daniel Dodić, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Maribor

Medikamentozna okvara jeter, izkušnje v UKC Maribor

18:25–18:55     Satelitsko predavanje podjetja Takeda (srebrni sponzor)

Prepoznava, obravnava in zdravljenje bolnikov s sindromom kratkega črevesja z odpovedjo prebavil (prof. dr. Borut Štabuc, dr. med. in Tajda Košir Božič, dr. med.) 

18:55        Zaključek predavanj prvega dne

 

19:30        Delovna večerja za vse registrirane udeležence

 

SOBOTA 14. 5. 2022
ZAGOTAVLJANJE IN DVIG RAVNI KAKOVOSTI PRI OBRAVNAVI BOLNIKOV Z BOLEZNIMI PREBAVIL

9:00–11:00     1. SKLOP

Predsedstvo: Milan Stefanovič, Bojan Tepeš, Samo Plut

9:00–9:10     Sebastian Stefanović, Diagnostični center Bled

Predstavitev posodobitve spletne strani SZGH

9:10–9:30     Milan Stefanović, Diagnostični center Bled

Predstavitev enotne terminologije in strukturiranega endoskopskega izvida za področje gastrointestinalne endoskopije v Sloveniji, delovna skupina SZGH: M Stefanović, B tepeš, B Štabuc, S Plut, J Drnovšek, R Knežević, K Tepeš, S Stefanović

9:30–10:00     Snjiežana Frković Grazio, Oddelek za patologijo, Ginekološka klinika

Predstavitev patološke terminologije in strukturiranega izvida kot preizkus integracije z endoskopskim izvidom pri spodnjih prebavilih

10:00–10:20     Peter Popović, Klinični inštitut za radiologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Predlog in možne rešitve za enotno terminologijo in strukturirani izvid na področju gastrointestinalne radiologije (UZ, CT in MR)

10:20–10:40 Satelitsko predavanje podjetja Pfizer (bronasti sponzor)

 Najnovejši podatki o varnosti tofacitiniba pri ulceroznem kolitisu (Doc.dr. David Drobne, dr. med.)

 

10:40–11:00 Satelitsko predavanje podjetja Swedish Group Pharma (bronasti sponzor)

Trombocitopenija pri bolnikih s kronicno boleznijo jeter pred invazivnimi posegi (prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.)

11:00–11:20 Odmor za kavo, prigrizke in obisk razstavnega prostora

 

11:20–13:10       2. SKLOP

Predsedstvo: Bojan Krebs, Borut Štabuc, Aleš Tomažič

11:20–11:40     Aleš Tomažič, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Kakovost abdominalne kirurgije. Načrt za zagotavljanje in izboljšanje kakovosti na tem področju – spodnja prebavila

11:40–12:00     Stojan Potrč, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Maribor

Kakovost abdominalne kirurgije. Načrt za zagotavljanje in izboljšanje kakovosti na tem področju – zgornja prebavila

12:00–12:15     David Drobne, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Predstavitev registra kronične črevesne bolezni

12:15–12:30     Sebastian Stefanović, Diagnostični center Bled

Endoskopska terapija nevroendokrine neoplazije v rektumu in registri

12:30–12:40     Gregor Novak, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Predlog slovenskih priporočil za sledenje dolgotrajne kronične vnentne črevesne bolezni

12:40–12:55     Borut Štabuc, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Gastroenterolog – uradno glasilo SZGH. Kako pristopiti načrtu za klinično študijo in pisanju strokovnih članka za področje gastroenterolgijo in hepatologije

12:55–13:10     Samo Plut, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Najbolj zanimive teme z ESGE srečanja v Pragi 28. – 30. 4. 2022

13:10–13:20     Pobude in vprašanja članstvu SZGH

 

13:20          Milan Stefanović, Diagnostični center Bled

Zaključek predavanj drugega dne in srečanja


Obvestilo za praktično šolanje za enotni informacijski sistem v gastrointestinalni endoskopiji. 

SZGH obvešča, da bo v času trajanja spomladanskega srečanja vsem zainteresiranim kolegom, članom SZGH, omogočena individualna seznanitev z novim informacijskim sistemom za področje endoskopije zgornjih in spodnjih prebavil. Podlaga za delovanje je terminologija in programska oprema, ki sta bila sprejeta s strani SZGH, z namenom poenotenja in dviga kakovosti na področju gastrointestinalne endoskopije v Sloveniji.

 

Praktični preizkus bo možen v času srečanja v petek od 14:30 do 18:00 in v soboto od 9:00 do 13:00. Zaradi omejenega števila prostih mest (računalnikov in operaterjev) je svojo udeležbo potrebno prijaviti v naprej gospe Romani Lenarčič, Diagnostični center Bled: romana.lenarcic@dc-bled.si.

 

Prijava je možna do zapolnitve prostih mest. 

 

Prikaz sistema bo omogočen tudi med predavanji v razstavnih prostorih Olympus, FujiFilm in Pentax vendar brez operaterjev.

SPLOŠNA NAVODILA

Kotizacija srečanja je 150 €. Prijava je možna vnaprej preko elektronske pošte na naslov: romana.lenarcic@dc-bled.si ali na dan srečanja v Rogaški Slatini. Kotizacijo je možno plačati preko TRR SZGH SI56 0400 1004 8740 937 ali osebno na dan srečanja v Rogaški Slatini. V primeru da, boste kotizacijo poravnali na TRR, vas prosimo da potrdilo posredujete ga. Romani Lenarčič na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si.

Oproščeni kotizacije: Povabljeni predavatelji, specializanti, upokojenci in študenti. 

Navodila predavateljem bodo poslana naknadno. 

Namestitve v hotelih Rogaška Slatina je potrebno urediti samostojno. 

Ponudbe hotelov: 

Hotel GH Donat

Hotel GH Sava

Atlantida Boutique Hotel

Svečana večerja bo v petek (13. 5. 2022) zvečer v Aninem dvoru s pričetkom ob 19:30.

Večerja je organizirana za vse prijavljene člane SZGH kakor tudi naše sponzorje-razstavljalce po predhodni rezervaciji ob prijavi.
Za spremljevalke/spremljevalce je ob plačilu možna udeležba na večerji.

V soboto 14. 5. 2022 po zaključku srečanja je opcijsko možna udeležba na izletu v okolici Rogaške Slatine po predhodni prijavi (najpozneje 1 teden pred srečanjem). 

 

Prim. Milan Stefanović, dr. med., AGAF
Predsednik SZGH