5. kongres SZGH z mednarodno udeležbo
5th International Congress of Slovenian Society for Gastroenterology and Hepatology

Spletna konferenca, Maribor, 19. (petek) in 20. (sobota) november 2021
Online congress, Maribor, 19th (Friday) and 20th (Saturday) of November 2021

 

Glavna tema / Main Topic:
Multidisciplinarna obravnava bolezni prebavnega sistema / Multidisciplinary Management of Diseases in Gastrointestinal Tract

Predavatelji napišejo povzetke (1500 besed) svojih prispevkov z namenom objave v reviji Gastroenterolog. Rok za oddajo: 05.11.2021.
Lecturers prepare abstracts (1500 words) of their articles for purpose of publishing in Gastroenterolog journal. Deadline: 5.11.2021

Posneto PowerPoint predavanje pošljite na e-naslov: bojan_ilijevec@hotmail.com.
Prispevek pošljite na e-naslov: arpad.ivanecz@ukc-mb.si.
Send your applications to karina.pupaher@ukc-mb.si or call 00386 2 321 1301.

Strokovni odbor / Professional committee:

Stojan Potrč, Borut Štabuc, Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Aleš Tomažič, Rok Orel, Samo Plut, Peter Popovič, Nina Zidar, David Drobne, Blaž Trotovšek, Bojan Krebs, Arpad Ivanecz

Organizacijski odbor / Organizing committee:

Stojan Potrč, Borut Štabuc, Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Bojan Ilijevec, Bojan Krebs, Arpad Ivanecz

Pomembne informacije / Important information:

Kotizacija znaša 50,00 €. Nakaže se na račun SZGH: Nova KBM SI56 0400 1004 8740 937 / Admission fee is 50€. Account: Nova KBM SI56 0400 1004 8740 937.
Plačilo kotizacije je vstopnica za vstop v aplikacijo spremljanja predavanj. / Payment of admission fee is a ticket for entry into webinar.
Plačila kotizacije so oproščeni študenti, specializanti, upokojenci in predavatelji. / Admission is free for students, residents, retired colleagues and lecturers.

Prijave pošljite na e-naslov: karina.pupaher@ukc-mb.si ali pokličite na telefon: 02 321 1301.
Registration for the event: karina.pupaher@ukc-mb.si or call 00386 2 321 1301.

Ob prijavi je potrebno navesti ime, priimek, e-mail naslov. / When registering, it is necessary to state name, surname and e-mail address.

Povezavo do webinarja boste prejeli nekaj dni pred začetkom. / You will receive a link to the webinar a few days before the start.

Kreditne točke bodo sporočene naknadno. / License points will be reported in the near future.


PROGRAM:

Petek / Friday, 19. 11. 2021

08:30 – 08:45      Pozdrav predsednika SZGH prof. dr. Stojana Potrča / Welcome speech of the President of SZGH prof. Stojan Potrč

KRONIČNO VNETNA ČREVESNA BOLEZEN (KVČB) / CHRONIC INFLAMMATORY BOWEL DISEASE
Predsedstvo / Chairmen: B. Štabuc, A. Ocepek, D. Drobne

08:45 – 09:00    D. Drobne

Evropski register bolnikov s KVČB
European register of IBD patients

09:00 – 09:15     G. Novak

Endoskopske preiskave pri bolnikih s KVČB
Endoscopic diagnostic in IBD patients

09:15 – 09:30     N. Smrekar

Obravnava nosečnice s KVČB
Management of pregnant woman with IBD

09:30 – 09:45     A. Ocepek

Neželeni učinki zdravljenja bolnikov s KVČB
Side-effects of treating the patients with IBD

09:45 – 10:00     G. Norčič

Obravnava bolnikov s Crohnovo boleznijo in fistulami
Management of patients with Crohn’s disease and fistulas

10:00 – 10:30     Razprava (30 minut) / Discussion (30 minutes)

10:30 – 11.00      SATELIT KVČB / SATELLITE IBD  Takeda  (srebrni / silver)

Ian White (Israel): »Closing in« on complex Crohn´s Perianal Fistulas: Practical Insights from the Real World.

11:00 – 11.15      SATELIT KVČB / SATELLITE IBD  Janssen (bronasti / bronze)

Nataša Smrekar: Biološko zdravilo prvega izbora: kdaj, katero in zakaj?

11:15 – 11:30     Odmor (sklop prezentacij sponzorjev / ime v napovedniku, kratka predstavitev po 1 min) / Break (sponsor commercial)

 

TREBUŠNA SLINAVKA, JETRA / PANCREAS, LIVER
Predsedstvo / Chairmen: S. Potrč, A. Tomažič, B. Štabuc, A. Ivanecz

11:30 – 12:00     P. Schemmer (Austria)

Indikacije za kirurško terapijo cističnih in premalignih sprememb trebušne slinavke
Indications for surgical treatment of pancreatic cystic and premalignant lesions

12:00 – 12:15     D. Badovinac, M. Lenassi, H. Zavratnik, A. Tomažič

Diagnostična vrednost zunajceličnih veziklov pri raku trebušne slinavke
Diagnostic value of extracellular vesicles in pancreaatic cancer

12:15 – 12:30     B. Ilijevec, T. Jagrič, A. Ivanecz, V. Pivec, S. Potrč

Katera je najboljša metoda rekonstrukcije po resekciji glave trebušne slinavke?
Which is the best method of reconstruction after pancreatic head resection?

12:30 – 12:45     B. Štabuc

Sistemsko zdravljenje raka trebušne slinavke
Systemic treatment of pancreatic cancer

12:45 – 13:00     A. Ivanecz, I. Plahuta, T. Magdalenić, Š. Turk, Ž. Mavc, B. Ilijevec, S. Potrč

Dvesto minimalno invazivnih resekcij jeter v UKC Maribor
Two-hundred minimally invasive liver resections in UMC Maribor

13:00 – 13:15     B. Trotovšek

Vpliv Covid-19 na presaditve jeter
Effect of Covid-19 on liver transplantation

13:15 – 13:30     M. Đokić, B. Trotovšek

Rezultati druge faze zdravljenja HCC z elektrokemoterapijo
Results of the second phase of HCC treatment with electrochemotherapy

13:30 – 14:00     Razprava (30 minut) / Discussion (30 minutes)

14:00 – 15:00     Odmor za kosilo / Lunch break
(sklop prezentacij sponzorjev – ime v napovedniku, kratka predstavitev po 1 min / sponsor commercial)

 

POŽIRALNIK IN ŽELODEC / ESOPHAGUS AND STOMACH
Predsedstvo / Chairmen: S. Potrč, M. Stefanovič, B. Tepeš, R. Orel

15:00 – 15:30     P. Malfertheiner (Germany)

What will be the main messages from Maastricht VI/Florence Consensus Report

15:30 – 15:45     B. Tepeš

The value of European HP registry

15:45 – 16:15     E. Schoon (Netherlands)

Organization and centralization of early Barrett cancer in the Netherlands

16:15 – 16:30     S. Stefanovič

Sedation- only gastric endoscopic submucosal dissection – a single center experience

16:30 – 16:45     T. Jagrič

Minimalno invazivna kirurgija pri karcinomu želodca
Minimally invasive surgery in stomach cancer

16:45 – 17:15     Razprava (30 minut) / Discussion (30 minutes)

17:15 – 17.30      SATELIT / SATELLITE Abott  (bronasti / bronze)

T. Košir Božič:  Pomen farmakonutrientov v prehranski terapiji / The importance of pharmaconutrients in nutritional therapy

17:30 – 17:45     Odmor / Break
(sklop prezentacij sponzorjev / ime v napovedniku, kratka predstavitev po 1 min) / Break (sponsor commercial)

 

17:45 – 19:00     VOLILNA SKUPŠČINA / ELECTORAL ASSEMBLY
(volitve novega predsedstva SZGH) / (election of new SZGH president)

Potek volilne skupščine

Predsedstvo / Presidency:    S. Potrč, M. Stefanovič, A. Tomažič, B. Štabuc, B. Tepeš, B. Krebs, S. Potrč, A. Ivanecz, R. Orel, A. Ocepek, B. Trotovšek

Častno razsodišče / Honorary tribunal:    J. Grosek, M. Hazabent, N. Arslani

Delovno predsedstvo / Working presidency:    A. Zafošnik, D. Majc

Nadzorni odbor / Supervisory board:    M. Petrič, D. Rumpf, T. Jagrič

Verifikacijska komisija / Verification commitee:    Z. Kikec, R. Šibli

Zapisnikarja /Scribes:    B. Ilijevec, N. Zidar

 

Bodoči predsednik SZGH / Future president of SZGH:    Nagovor / Speech

 

Sobota, 20. 11. 2021

DEBELO ČREVO IN DANKA (prvi sklop): Kolorektralni polipi / COLON AND RECTUM (FIRST SESSION): Colorectal polyps
Predsedstvo / Chairmen: B. Krebs, A. Tomažič, M. Stefanovič, B. Tepeš

09:00 – 09:15     UVOD / INTRODUCTION     B. Krebs

Kolorektalni polipi: vse česar niste vedeli a si niste upali vprašati
Kaj je kolorektalni polip, razlika med polipi v GIT in drugje, zgodovina, razne klasifikacije, sinonimi in nejasnosti
Colorectal polyps: everything you did not know or did not dare to ask

09:15 – 09:30     PATOLOG / PATHOLOGIST     S. Grazio

Endoskopsko odstranjeni pT1 karcinomi z visokim tveganjem
Endoscopically removed pT1 carcinomas with high risk

09:30 – 09:45     GASTROENTEROLOG / GASTROENTEROLOGIST     A. Gavrič, S. Plut

Endoskopska resekcija velikih kolorektalnih polipov
Endoscopic resection of large colorectal polyps

09:45 – 10:00     GASTROENTEROLOG / GASTROENTEROLOGIST     M. Stefanović

Izboljšanje optične diagnoze polipov debelega črevesa in danke z uporabo računalniško podprte diagnoze (CAD)
Improving optical diagnosis of colorectal polyps using computer-aided diagnosis (CAD)

10:00 – 10:10     KIRURG / SURGEON     U. Marolt, B. Krebs

Varnostne resekcije debelega črevesa in danke v UKC Maribor
Safety colorectal resections in UMC Maribor

10:10 – 10:20     KIRURG / SURGEON     Ž. Čebron, J. Grosek, A. Tomažič

Varnostne resekcije debelega črevesa in danke v UKC Ljubljana
Safety colorectal resections in UMC Ljubljana

10:20 – 10:30     KIRURG / SURGEON     M. Rems

Analiza rezultata zdravljenja bolnikov, napotenih na varnostno resekcijo iz konzilija SVIT (2014-...)
Predlog raziskovalnega dela (UKC Ljubljana , UKC Maribor, SB Jesenice)
Analysis of treatment results of safety resections from SVIT programme (2014+)

10:30 – 11:00     Razprava (30 minut) / Discussion (30 minutes)

11:15 – 11:305     Odmor / Break
(sklop prezentacij sponzorjev / ime v napovedniku, kratka predstavitev po 1 min) / Break (sponsor commercial)

 

DEBELO ČREVO IN DANKA (drugi sklop): Razno / COLON AND RECTUM (second session): Miscellaneous
Predsedstvo / Chairmen: B. Krebs, A. Tomažič, M. Stefanovič, B. Tepeš

11:30 – 11:45     POGLED KIRURGA / SURGEON’S POINT OF VIEW     E. Brecelj

»Watch and wait« protokol pri zdravljenju raka danke po kompletnem kliničnem odgovoru na neadjuvantno zdravljenje
»Watch and wait« protocol in treatment of colorectal carcinoma with complete response to neoadjuvant treatment

11:45 – 12:00     POGLED RADIOTERAPEVTA / 15 RADIOTHERAPIST’S POINT OF VIEW     V. Velenik

»Watch and wait« protokol pri zdravljenju raka danke po kompletnem kliničnem odgovoru na neadjuvantno zdravljenje
»Watch and wait« protocol in treatment of colorectal carcinoma with complete response to neoadjuvant treatment

12:00 – 12:15     PRO     G. Norčič

»Quo vadis TaTME?«

12:15 – 12:30     CONTRA     U. Gajšek

»Quo vadis TaTME?«

12:30 – 12:45     J. Grosek

Robotska abdominalna kirurgija v UKC Ljubljana
Robotic abdominal surgery in UMC Ljubljana

12:45 – 13:00     T. Jakomin, A. Mitrović, M. Bunič, V. Sojar

Rezultati kirurškega zdravljenja kolorektalnega raka v SB Izola v sodelovanju z MC Iatros
Results of surgical treatment of colorectal cancer in GH Isola in cooperation with MC Iatros

13:15 – 13:30     B. Tepeš

Rezultati programa SVIT
Results of the National colorectal cancer screening program SVIT

13:30 – 14:00     Razprava (30 minut) / Discussion (30 minutes)

14:00      Zaključek spletne konference / Webinar conclusion
Spremna beseda dosedanjega predsednika SZGH: prof. S. Potrč
Concluding thoughts of recent president of SZGH prof. Stojan Potrč