69. redna spomladanska konferenca
Slovenskega združenja
za gastroenterologijo in hepatologijo

 

Kulturno kongresni center Rogaška Slatina, 10.–11. maj 2019

 

Zlati sponzorji:JanssennJanssennJanssenn

Srebrni sponzorji
: LEK d.d., NOVARTIS ONKOLOGIJA, SERVIER


Razstavljavci: ABBOT, ABBVIE BIOFARMACEVTSKA DRUŽBA, ASPEN, BIOGEN, ELI LILLY, EWOPHARMA d.o.o., JOHNSON & JOHNSON d.o.o., MEDICA d.o.o., MEDICOPHARMACIA, MEDIS, MM SURGICAL, MYLAN, OLYMPUS, PFIZER, PHARMASWISS, TAKEDA, VENMED–COOKMEDICAL


POMEMBNE INFORMACIJE:

Zdravniška zbornica Slovenije za udeležbo podeljuje 10 kreditnih točk.
Kotizacija: 100,00 €.

Kotizacija 100,00 € (DDV vključen v ceno).
Kotizacijo lahko poravnate na srečanju, lahko pa jo nakažete na račun združenja.

Specializanti, upokojenci in študenti so oproščeni kotizacije.

Številka računa: SI 56 0510 0801 5191 938 ABANKA
Prijave in dodatne informacije:

Silva Škrlec
UKC MB, Kirurška Klinika, Tajništvo Oddelka za Abdominalno in Splošno Kirurgijo
Ljubljanska 5, 2000 Maribor
Telefon: 02 321 1301
E-mail: silva.skrlec@ukc-mb.si

Organizator srečanja:

Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo in

Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo, Kirurška klinika, UKC Maribor

Strokovni odbor srečanja:

Stojan Potrč, Bojan Tepeš, Borut Štabuc, Milan Stefanovič,
Aleš Tomažič, Peter Popovič, Rok Orel, Andreja Ocepek,
Blaž Trotovšek, Samo Plut, Nina Zidar, Alenka Forte,
Bojan Krebs, Saša Rudolf, Matjaž Horvat, Arpad Ivanecz

Organizacijski odbor:

Bojan Tepeš, Borut Štabuc, Arpad Ivanecz, Bojan Krebs,
Stojan Potrč, Milan Stefanovič, Samo Plut, Agica Kunstek, Silva Škrlec

Informacije in rezervacija prenočišč:

Hotel Slovenija
tel.: 03 811 5000


Hotel Slatina
tel.:03 818 4100

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina
tel.:03 581 4414

 

PROGRAM:

Petek, 10. 5. 2019

14:45      OTVORITEV 69. STROKOVNE KONFERENCE SZGH

 

Moderatorji: B. Tepeš, M. Stefanovič, B. Štabuc

14:50      Nacionalni register za KVČB
               B. Štabuc in sodelovci (KOGE-IK, UKC LJ)

15:00      Obravnava bolnikov s portalno hipertenzijo - vloga statinov
               M. Mervic (KOGE-IK, UKC LJ)

15:15      Funkcionalna diagnostika požiralnika
               M. Jereb Pregrad (KOGE-IK, UKC LJ)

15:30      Eozinofilni ezofagitis
               R. Orel (KOGE-PK, UKC LJ)

15:45      Novosti pri obravnavi bolnikov z GERB-om
               J. Drnovšek (KOGE-IK, UKC LJ)
16:00      Kakovost EGDS
               M. Stefanovič (DC Bled)

16:15      Standard endoskopskega izvida zgornjih prebavil
               A. Kek Ljubec (ZC R.Sl)

16:30      SATELIT AOP ORPHAN PHARMACEUTICAL - ZLATI SPONZOR:

               Novi pristopi pri obravnavi bolnikov s primarnim biliarnim holangitisom (PBC)
               prof. M. Peck

16:45      SATELIT AOP ORPHAN PHARMACEUTICAL - ZLATI SPONZOR:

               Pregled bolnikov s primarnim biliarnim holangitisom (PBC) v Sloveniji
               dr. K. Novak

 

17:00      ODMOR

 

Moderatorji: A. Tomažič, P. Popovič, A. Ocepek

17:15      Triažiranje bolnikov z akutno krvavitvijo iz zgornjih prebavil
               V. Kalacun (OGE-IK, UKC MB)

17:30      Endoskopsko zdravljenje varikozne krvavitve
               A. Ocepek (OGE-IK, UKC MB)

17:45      Vloga TIPS-a pri krvavitvi iz varic
               P. Popovič (IR, UKC LJ)

18:00      Vloga interventne radiologije pri krvavitvah v zg. prebavila
               S. Breznik (OR, UKC MB)

18:15      Indikacije za radiofrekvenčno ablacijo pri Barrettovem požiralniku – naše izkušnje
               N. Sever (KOGE-IK, UKC LJ)

18:30      SATELIT JANSSEN - ZLATI SPONZOR:

               Ustekinumab - danes in jutri
               D. Drobne

18:45      SATELIT JANSSEN - ZLATI SPONZOR:

               Kako lahko poskrbimo, da bolniki s KVČB dostopajo do varnih strokovnih informacij
               N. Smrekar

19:00      KVČB - Predstavitev prve slovenske knjige slovenskih avtorjev na to temo
               M. Koželj (KOGE-IK, UKC LJ)

 

19:10      ZAKLJUČEK POPOLDANSKEGA SKLOPA PREDAVANJ


20:00      VEČERJA

 

Sobota, 11. 5. 2019

Moderatorji: S. Plut, M. Horvat, Z. Štor

08:30      Analni karcinom: vloga HRA (visokoresolucijske anoskopije) v presejanju rizičnih skupin
              
M. Bunič (Iatros, Ljubljana)

08:45      Kakovost življenja po operacijah zaradi kolorektalnega raka
               J. Grosek (KOAK-KK, UKC LJ)

09:00     
Akutna krvavitev iz prebavil po bariatrični operaciji
              
D. Čeranič, A. Zafošnik (OGE-IK, UKC MB)

09:15      Zgodnji in spregledani karcinomi pri zgornji endoskopiji
              
L. Strniša, J. Hanžel (KOGE-IK, UKC LJ)
09:30      Vloga endoskopskega ultrazvoka v diagnostiki bolezni požiralnika in želodca
              
G. Novak (KOGE-IK, UKC LJ)
09:45     
Endoskopske reesekcije pri začetnem raku želodca - izkušnje DC Bled
              
M. Stefanovič (DC Bled)

10:00      Indikacije za endoskopsko submukozno disekcijo pri tumorjih želodca in požiralnika – izkušnje KOGE
              
S. Plut (KOGE-IK, UKC LJ)

10:15     
Rezultati Evropskega registra zdravljenja Helicobacter pylori okužbe
              
B. Tepeš (ABACUS, R. Slatina)
10:30      SATELIT SERVIER - SREBRNI SPONZOR:
              
Ali lahko bolnikom z metastatskim rakom pankreasa podaljšamo preživetje?
              
B. Štabuc
10:45      SATELIT LEK - SREBRNI SPONZOR:
              
Vloge probiotikov pri zdravljenju okužbe s H. Pylori
              
R. Orel (moderator B. Tepeš)

 

11:00      ODMOR

 

Moderatorji: B. Tepeš, M. Stefanovič, S. Potrč
11:15      Pomen prepoznavanja krhkosti pri abdominalnih kirurških bolnikih
               J. Grosek (KOAK-KK, UKC LJ)
11:30      ERAS pri resekcijah želodca zaradi raka želodca
               M. Horvat (OASK-KK, UKC MB)
11:45      Kirurško zdravljenje pri resektabilnem raku želodca - standardne resekcije
               S. Potrč, M. Horvat, A. Ivanecz, T. Jagrič, B. Ilijevec (OASK-KK, UKC MB)
12:00      Ali so smiselne več organske resekcije pri lokalno napredovalem in oligometastatskem raku želodca
               B. Ilijevec, T. Jagrič, U. Marolt, S. Potrč (OASK-KK, UKC MB)
12:15      Multivisceralna resekcija velikega gastrointestinalnega tumorja s penteracijo v želodec. Prikaz primera in pregled literature
               J. Breznik, G. Kalan, M. Rems (KRG Odd, SB Jesenice)
12:30      Mezenhimski tumorji in tumorjem podobne lezije želodca s prikazom primera
               Z. Štor (KOAK-KK, UKC LJ)
12:45      Sindrom ponovnega hranjenja
               T. Božič Košir, B. Štabuc (KOGE-IK, UKC LJ)

13:00      Radiološka vstavitev gastrostome
               P. Kavčič (IR, UKC LJ)

13:15      Perkutana endoskopska jejunostoma
               L. Strniša (KOGE-IK, UKC LJ)

 

13:30      ZAKLJUČEK 69. STROKOVNE KONFERENCE SZGH

 

14:30      SESTANEK PREDSEDSTVA SZGH

Predsednik SZGH
Prof. dr. Stojan Potrč dr. med., spec. kirurg