5. Mariborski onkološki dan in
68. strokovna konferenca SZGH

5th Maribor’s oncological day and
68th conference of SAGH

 

 

Kongresni center Habakuk, hotel Habakuk, 15.–17. november 2018

 

Platinasti sponzor:Janssenn


Zlati sponzor: JANSSENSrebrni sponzorji
: ELI LILLY, MEDICOPHARMACIA, PFEIZER, PHARMAMED, ROCHE, SERVIER PHARMA


Razstavljavci: ABBOTT, ABBVIE, ASPEN, BAYER, BIOGEN PHARMA, CARDIO MEDICAL, EWOPHARMA DR.FALK, JOHNSON, KEMOFARMACIJA, KRKA, LEK, MEDIAS, MEDICA (RFA, MWA), MEDIP, MEDIS, MERCK (BIOPHARMA), MEVI, MINAMED, MM SRUGICAL, MSD, OLYMPUS, PHARMA SWISS, PROGEM, THOMY F.E.


POMEMBNE INFORMACIJE:

Kotizacija: 150,00 €.

Kotizacija 150,00 € (DDV vključen v ceno).
Kotizacijo lahko poravnate na srečanju, lahko pa jo nakažete na račun združenja.

Predavatelji, specializanti, upokojenci in študenti so oproščeni kotizacije.

Številka računa: SI 56 0510 0801 5191 938 ABANKA
Prijave in dodatne informacije:

Silva Škrlec
UKC MB, Kirurška Klinika, Tajništvo Oddelka za Abdominalno in Splošno Kirurgijo
Ljubljanska 5, 2000 Maribor
Telefon: 02 321 1301
E-mail: silva.skrlec@ukc-mb.si

Organizator srečanja:

Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo in

Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo, Kirurška klinika, UKC Maribor

Strokovni odbor srečanja:

Stojan Potrč, Bojan Krebs, Arpad Ivanecz, Bojan Tepeš,
Milan Stefanovič, Aleš Tomažič, Blaž Trotovšek,
Borut Štabuc, Samo Plut, Peter Popovič, Davorin Dajčman

Organizacijski odbor:

Stojan Potrč, Bojan Krebs, Arpad Ivanecz, Aleš Tomažič

Recenzentski odbor za zbornik predavanj 5. Mariborski Onkološki Dan:

A. Ivanecz, B. Krebs, A. Tomažič, M. Omejc, T. Jagrič, P. Popovič

Recenzentski odbor za zbornik predavanj za 68. konferenco SZGH:

A. Ivanecz, B. Krebs, B. Tepeš, B. Štabuc, A. Ocepek, D. Dajčman

Informacije in rezervacija prenočišč:

https://maribor-pohorje.si/prenocisca.aspx

Za udeležence dogodka so sobe v Hotelu Habakuk po posebnih cenah.

 

PROGRAM:

Četrtek / Thursday, 15. 11. 2018
5. MARIBORSKI ONKOLOŠKI DAN / 5th MARIBOR’S ONCOLOGICAL DAY:
1. ŽLEZNI RAK TREBUŠNE SLINAVKE / ADENOCARCINOMA OF THE PANCREAS
S. Potrč, B. Krebs

15:00      REGISTRACIJA / REGISTRATION

 

Predsedstvo / Chairman’s: A. Ivanecz, Z. Rifatbegovič, B. Štabuc

15:10      OTVORITEV 5. MARIBORSKEGA ONKOLOŠKEGA DNEVA / OPPENING OF THE 5TH MARIBOR’S ONCOLOGICAL DAY (15 min)
15:25      Epidemiološko poročilo za rak trebušne slinavke v Sloveniji / Brief report on epidemiological situation of pancreatic cancer in Slovenia
               S. Tomšič (15 min)
15:40      Smernice drenaže zaporne zlatenice zaradi tumorjev trebušne slinavke / The role of endoscopic biliary drainage in jaundiced patients with pancreatic cancer
               D. Dajčman (15 min)
15:55      Radiološki kriteriji za resektabilnosti raka trebušne slinavke / Radiological criteria for resectability of pancreatic cancer
               M. Garbajs (15 min)

16:10      Pomen endoskopskega ultrazvoka pri malignomih trebušne slinavke / The role of Endoscopic Ultrasound in pancreatic malignancy
               D. Čeranić (15 min)

16:25      Multiparametrična opredelitev lezij v trebušni slinavki z UZ s kontrastom / Multiparametric determination of pancreatic lesions by contrast enhanced US
               A. Brodnjak (15 min)

16:40      SATELIT PHARMAMED:

               Uporaba hemostatskega cianoakrilnega lepila Glubran2 pri resekcijah jeter in trebušne slinavke / Use of cyanoacril glue Glubran2 in liver and pancreatic resections
               B. Trotovšek (15 min)


16:55      ODMOR / BREAK (15 min)

 

Predsedstvo / Chairman’s: A. Tomažič, S. Potrč, L. Patrlj
17:10      Prekanceroze v trebušni slinavki - diagnostična obravnava (CT, MR) / Precancerous lesions of the pancreas - radiological workup (CT, MR)
               K. Vukovič (15 min)

17:25      Prekanceroze v trebušni slinavki - indikacije za resekcijo / Precancerous lesions of the pancreas - indication for resections
               A. Tomažič (15 min)

17:40      Kirurgija trebušne slinavke - odprto ali laparoskopsko / Pancreatic surgery - open or laparoscopic
               A. Bursics (15 min)

17:55      Rezultati kirurškega zdravljenja malignomov trebušne slinavke / Outcome of surgical treatment of resectable pancreatic malignancy
               S. Potrč (15 min)

18:10      Stereotaktična ablativna radioterapija pri raku trebušne slinavke / Stereotactic ablative radiotherapy for treatment of pancreatic cancer
               L. Patrlj, D. Schwarz (15 min)

18:25      Kemoterapija pri zdravljenju resektabilnega raka trebušne slinavke / Chemotherapy in resectable pancreatic cancer
               B. Štabuc (15 min)

18:40      Paliativno zdravljenje žleznega raka trebušne slinavke / Paliative treatment of pancreatic adenocarcinoma
               Z. Kikec (15 min)

 

Petek / Friday, 16. 11. 2018
5. MARIBORSKI ONKOLOŠKI DAN / 5th MARIBOR’S ONCOLOGICAL DAY:
2. ŽLEZNI RAK DANKE / RECTAL CANCER
B. Krebs

8:15        ZBIRANJE UDELEŽENCEV NA JUTRANJI KAVI / COMING TOGETHER FOR MORNING COFFEE

 

Predsedstvo / Chairman’s: B. Krebs, S. Plut, V. Velenik

08:30      MRI za klinično zamejitev raka rektuma pred začetkom zdravljenja / MRI for clinical staging in rectal cancer before treatment
               B. Rus-Gadžijev (15 min)

08:45      Rezultati kontrole kvalitete endoskopskega dela preventivnega programa za kolorektalni rak – SVIT /
               Evaluation of Quality control of endoscopy in prevention program for colorectal cancer - SVIT
               M. Stefanovič (15 min)

09:00      6 let preventivnega programa za kolorektalni rak - SVIT: rezultati / 6 years of prevention program for colorectal cancer - SVIT: results
               B. Tepeš (15 min)

09:15      Kratkotrajno ali dolgotrajno obsevanje pri resektabilnem raku danke / Short term Vs. Long term radiotherapy for rectal cancer
               V. Velenik (15 min)

09:30      Problem raka danke stadij T1:lokalna ekscizija ali radikalna operacija / T1 stage in rectal cancer – local excision resection
               S. Plut (15 min)

09:45      TaTME – vrh zdravljenja raka danke / TaTME – the top of treatment in rectal cancer
               M. Zelić (15 min)

10:00      TaTME vrh zdravljenja raka danke, ali res? / TaTME – the top of treatment in rectal cancer, really truth?
               M. Omejc (15 min)

10:15      SATELIT ROCHE: Obširno genomsko profilitranje pri tumorjih prebavil / Extended genomic profiling in gastrointestinal tumours
               J. Ocvirk (15 min)

 

10:30      ODMOR / BREAK


Predsedstvo / Chairman’s: M. Omejc, B. Tepeš, M. Zelić

10:45      TaTME - Kako se izogniti introperativnim zapletom / TaTME - How to avoid intraoperative pitfalls
               G. Seitinger (15 min)

11:00      TaTME - prve izkušnje iz UKC Ljubljana / TaTME - first experience from UMC Ljubljana
               G. Norčič (10 min)

11:10      TaTME - prve izkušnje iz SB Izola / TaTME - first experience from SB Izola
               T. Jakomin (10 min)

11:20      Prve izkušnje z robotskimi kolorektalnimi operacijami v Sloveniji in primerjava z laparoskopsko metodo /
               First experience in robotic colorectal surgery in Slovenia and comparison to laparoscopic resection
               I. Černi (15 min)

11:35      Intraoperativna uporaba Indocianin zelenega v kolorektalni kirurgiji / Intraoperative use of ICG in colorectal surgery
               J. Grosek (15 min)

11:50      Totalna mezokolična ekscizija: indikacije, prednosti / Complete mesocolic excision: indications, advantages
               M. Omejc (15 min)

12:05      SATELIT SERVIER: Novosti pri obravnavi bolnikov z rakom prebavil / Novelty in treatment of gastrointestinal carcinomas
               M. Ravnik (15 min)

 

12:20      KOSILO / LUNCH

5. MARIBORSKI ONKOLOŠKI DAN / 5th MARIBOR’S ONCOLOGICAL DAY:
3. JETRNI ZASEVKI RAKA DEBELEGA ČREVESA IN DANKE / COLORECTAL LIVER METASTASES
A. Ivanecz

Predsedstvo / Chairman’s: A. Ivanecz, Z. Milošević, B. Trotovšek

13:20      Učna krivulja za laparoskopske resekcije jetrnih zasevkov raka debelega črevesa in danke / The learning curve of laparoscopic liver resection for colorectal metastases
               A. Ivanecz (15 min)
13:35      Vloga transplantacije jeter pri jetrnih zasevkih raka debelega črevesa in danke / The role of liver transplantation for colorectal metastases
               B. Trotovšek (15 min)
13:50      Ekstremni kirurški posegi za jetrne zasevke raka debelega črevesa in danke / Extreme surgery for colorectal liver metastases
               Z. Milošević (15 min)
14:05      Sodobna onkokirurška strategija pri zdravljenju jetrnih zasevkov raka debelega črevesa in danke /
               Modern oncosurgical strategy in the treatment of synchronous colorectal liver metastases
               K. Dede (15 min)
14:20      Kemoterapija pri jetrnih zasevkih / Chemotherapy in colorectal liver metastases
               J. Ocvirk (15 min)
14:35      Stereotaktična ablativna radioterapija pri jetrnih tumorjih / Stereotactic ablative radiotherapy for treatment of colorectal liver metastases
               L. Patrlj (15 min)
14:50      Vloga intervencijske radiologije pri zdravljenju jetrnih zasevkov raka debelega črevesa in danke /
               The role of interventional radiology in the management of colorectal liver metastases
               P. Popovič (15 min)

15:00      ZAKLJUČEK 5. MARIBORSKEGA ONKOLOŠKEGA DNEVA / CLOSING OF THE 5TH MARIBOR’S ONCOLOGICAL DAY

68. REDNA STROKOVNA KONFERENCA SZGH - PROSTE TEME

Predsedstvo / Chairman’s: S. Potrč, M. Stefanovič, B. Tepeš

15:25      POZDRAV UDELEŽENCEM


15:30      SATELIT MEDICOPHARMACIA: Hepatitis C in transplantacije jeter
               M. Ribnikar (15 min)
15:45      NAFLD in bolezenska debelost: kakšne možnosti lahko ponudimo bolniku
               T. Pintar (10 min)
15:55      Obsežne jetrne resekcije / Extended resections in HPB surgery
               Z. Kaposztas (10 min)
16:05      Superselektivna kemoembolizacija pri bolnikih z neresektabilnim holangiokarcinomom - naše izkušnje
               M. Štabuc (10 min)
16:15      Ali ima dodatna onkološka terapija učinek pri resektabilnem raku želodca
               T. Jagrič (10 min)
16:30      SATELIT ELI LILLY: Sistemsko zdravljenje raka želodca
              
M. Horvat
(15 min)

 

16:45      ODMOR

 

Predsedstvo / Chairman’s: M. Koželj, A. Tomažič, D. Dajčman

17:00      Kakovost življenja po RRAI / Quality of live after LAR
               J. Novak (10 min)
17:10      Naše izkušnje s kolorektalno kirurgijo SB Murska Sobota
               R. Koprivica (10 min)
17:20      Kolorektalna kirurgija v SB Slovenj Gradec
               J. Humar (10 min)
17:30      Kolorektalna kirurgija v SB Celje
               M. Štante (10 min)
17:40      Kolorektalna kirurgija v SB Ptuj
               B. Kostanjevec (10 min)
17:50      Nekrozantna poškodba spodnje tretjine požiralnika po zaužitju tablete klindamicina
               L. Matas (10 min)
18:00      10 let kirurgije raka trebušne slinavke v SB Izola
               T. Jakomin (10 min)
18:10      Vloga mikrobiote na nastanek bolezni trebušne slinavke in adaptacija po kirurških posegih
              
T. Pintar (15 min)
18:25      SATELIT JANSSEN: Novosti pri zdravljenju Crohnove bolezni
              
B. Štabuc (15 min)

18:40      SATELIT JANSSEN: Ali so izidi zdravljenja Crohnove bolezni z ustekinumabom v klinični praksi skladni s podatki iz kliničnih študij?
              
I. Ferkolj (15 min)

18:55      FLOT protocol pri zdravljenju raka distalnega požiralnika in kardije in raka želodca v SB Varaždin /
               FLOT protocol for treatement of distal oesophageal adenocarcinomas, oesophagogastric junction, and gastric adenocarcinoma in General Hospital Varaždin

               A. Pajtak (10 min)
19:05      Akutno vnetje trebušne slinavke po ERCP- Izkušnje iz kliničnega centra Srbije / Acute pancreatitis after ERCP - experience from Clinical centre Belgrad
               S. Mijatović (10 min)

 

19:15      ZAKLJUČEK IN DRUŽENJE OB VEČERJI IN GLASBI

 

Sobota, 17. 11. 2018
68. REDNA STROKOVNA KONFERENCA SZGH - PROSTE TEME

Predsedstvo / Chairman’s: B. Štabuc, A. Ocepek, M. Horvat

08:30      Predlog slovenskih smernic za preprečevanje okužb kirurških ran v abdominalni kirurgiji
              
B. Krebs (10 min)

08:40      Laparoskopske resekcije jeter skozi en troakar
               M. Džokič (10 min)

08:50      Ileostoma z visokim izmetom
              
T. Košir Božič (10 min)
09:00      Podhranjenost
              
B. Štabuc (15 min)
09:15      Uporaba glutamina v onkologiji
              
N. Kozjek (15 min)
09:30      Nenavadni kožni zaplet zdravljenja KVČB z zaviralci TNF alfa
              
S. Nikolič (10 min)
09:40      Divertikulozna bolezen - aspekt gastroenterologa
              
B. Tepeš (15 min)
09:55      Divertikulozna bolezen - aspekt kirurga
              
B. Krebs (10 min)
10:05      Vloga glutamina v prehrani bolnika s KVČB
              
A. Ocepek (15 min)
10:20      SATELIT TAKEDA: Entyvio – Zgodnja uporaba Vedolizumaba za doseganje dolgotrajne remisije pri bolnikih s KVČB
              
D. Drobne (15 min)
10:35      SATELIT PFEIZER: Tofacitinib pri UC
              
M. Drobne (15 min)

 

10:50      ODMOR

 

Predsedstvo / Chairman’s: B. Tepeš, M. Stefanovič, S. Plut, S. Potrč
11:10      SATELIT TAKEDA: Individualizacija kirurške obravnave kompleksnih perianalnih fistul pri Crohnovi bolezni
              
G. Norčič (15 min)

11:25      SATELIT TAKEDA: Matične celice pri obravnavi kompleksnih perianalnih fistul pri Crohnovi bolezni
              
N. Smrekar (15 min)
11:40      Uporaba matičnih celic pri bolnikih s fekalno inkontinenco
               P. Košorok (15 min)
11:55      Kirurško zdravljenje perianalnih fistul pri Crohnovi bolezni
               U. Gajšek (15 min)
12:10      Genetika v vlogi napovednika poteka Crohnove bolezni
               C. Pernat-Drobež (15 min)
12:25      Preprečevanje prenosa okužb z duodenoskopi; sodobni načini preprečevanja kontaminacije
               D. Dajčman (15 min)
12:40      Hemofagocitni sindrom: redki vzrok povišanih jetrnih testov
               K. Režonja (10 min)
12:50      Antikoagulantna zdravila in krvavitve iz prebavil - pregled priporočil
               V. Kalacun (10 min)
13:00      Amiloidoza prebavnega trakta kot vzrok mikrocitne anemije
               T. Kisilak (10 min)

 

13:15      ZAKLJUČEK 68. STROKOVNE KONFERENCE SZGH

 

14:00      SEJA PREDSEDSTVA SZGH

Predsednik SZGH
Prof. dr. Stojan Potrč dr. med., spec. kirurg