66. sestanek Slovenskega združenja
za gastroenterologijo in hepatologijo

Kulturno kongresni center Rogaška Slatina, 10. in 11. november 2017

Generalni sponzor:Takeda

Zlati sponzor:TakedaTakeda


Srebrni sponzorji: MEDICOPHARMACIA, PFIZER

Razstavljavci: ABBVIE, CELGENE, EWOPHARMA, KRKA, LEK, MEDIAS INTERNATIONAL, MEDICA, MEDIP, MEDIS, MM SURGICAL, MSD, MYLAN, OPH Oktal Pharma, SANDOZ

 

POMEMBNE INFORMACIJE:

Kotizacija: 100,00 €.

Kotizacija 100,00 € (DDV vključen v ceno).
Kotizacijo lahko poravnate na srečanju, lahko pa jo nakažete na račun združenja.

Za specializante kotizacije ni.

Številka računa: SI 56 0510 0801 5191 938 ABANKA
Prijave in dodatne informacije:

Melita Šušmelj, melita.susmelj@gmail.com

tel: 01/522 2639; fax: 01/433 4190

Strokovni odbor srečanja:

Bojan Tepeš, Borut Štabuc, Stojan Potrč, Milan Stefanovič,
Aleš Tomažič, Peter Popovič, Rok Orel, Pavel Skok,
Arpad Ivanecz, Nina Zidar, Samo Plut, Alenka Forte

Organizacijski odbor:

Bojan Tepeš, Borut Štabuc, Stojan Potrč, Milan Stefanovič, Samo Plut,
Melita Šušmelj, Agica Kunstek, Sonja Hierl, Polonca Žmauc

Informacije in rezervacija prenočišč:

Hotel Slovenija

tel.: 03 811 5000

Hotel Slatina
tel.:03 818 4100


Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina
tel.:03 581 4414

 

PROGRAM:

Petek, 10. 11. 2017

Predavanje 12 min + 3 min diskusija

14.00 – 15.45
Predsedstvo: Tepeš, Potrč, Jelenc
 • Ivanecz A.
  Laparoskopska resekcija jeter - smernice in prospektivne randomizirane študije
 • Grosek J., Norčič G., Badovinac D., Tomažič A.
  Pomen indocianin-zeleno fluorescenčne angiografije za oceno prekrvljenosti črevesja v laparaskopski kolorektalni kirurgiji
 • Pintar T.
  Nealkoholna jetrna okvara pri bolnikih operiranih zaradi bolezenske debelosti
 • Norčič G., Grosek J., Juvan R., Tomažič A.
  »TaTME- predstavitev tehnike in prikaz primera«
 • Rems M., Vidic S., Kalan G.
  Maligna kolovezikalna fistula
 • Jagrič T.  
  Prikaz primera laparoskopsko-endoskopske operacije ne-ampularnega neuroendokrinega tumorja dvanajsternika
 • Krebs B., Jagrič T., Hazabent M.
  Vstavitev črevesne opornice kot premostitveni postopek pri bolnici s stenozantnim tumorjem levega dela širokega črevesa: prikaz primera
15.45 – 16.15        ODMOR
16.15 – 18.00       
Predsedstvo: Stefanovič, Tomažič, Popovič
 • SERVIER (30 min) Ocvirk J.
  Možnosti zdravljenja bolnikov z metastatskim rakom debelega črevesja in danke po 2. liniji zdravljenja
 • Pfizer (15 min) Novak G.
  Podobna biološka zdravila in njihova zamenljivost
 • TAKEDA (30 min) Ferkolj I.
  Ciljno zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni brez sistemske imunosupresije
 • Popovič P., Levašič N., Lešnik L. A., Štabuc M., Nuredini N., Leban A., Garbajs M., Dezman R., Štabuc B., Janša R.
  Napovedni dejavniki preživetja bolnikov s HCC, zdravljenih s TACE
 • Jereb, Pregrad M.
  Nekardialna prsna bolečina
18.00 – 19.30        VOLILNA SKUPŠČINA
 • Izvolitev delovnega predsedstva in overoviteljev
 • Poročilo predsednika
 • Poročilo blagajnika
 • Poročilo nadzornega odbora in razrešnica vodstvu
 • Glasovanje o novem vodstvu
 • Podelitev častnega znaka SZGH
20.00                     VEČERJA - Anin dvor

 

Sobota, 11. 11. 2017

8.30 – 10.15             
Predsedstvo: Ivanecz, Plut, Skok
 • Gačić, Štotl M., Hawlina S., Košorok P., Sojar V.
  Ultrazvok medeničnega dna
 • Košorok P.
  Zdravljenju pilonidalnega sinusa
 • Georgiev Z., Košorok P., Sojar T.
  Zdravljenje analne fistule z mukoznim režnjem
 • Vujnovič G., Tepeš B.
  Analiza rezultatov zdravljenja pri 60 bolnikih z rakom v polipu v programu SVIT
 • Garbajs M., Kržan M., Jordan T., Rus Gadžijev B., Popovič P.
  MR holangiopankreatografija z uporabo sekretina v diagnostiki bolezni trebušne slinavke
 • Skok P.
  Whipplova bolezen – predstavitev bolnikov in pregled literature
 • Resman A.
  Predlogi za izboljšanje kakovosti endoskopije zgornjih prebavil
10.15 – 10.45        ODMOR
10.45 – 12.40
Predsedstvo: Jelenc, Forte, Orel
 • Medicopharmacia (15 min) Hafner M.
  »Vpliv protivirusnega zdravljenja na napredovanje jetrne bolezni, povzročene s HBV«
 • Satelitski simpozij Janssen
 • Ustekinumab v Crohnovi bolezni - nov koncept zdravljenja
 • Štrukelj B.
  Ključna vloga IL-23 v imunopatogenezi kronične vnetne črevesne bolezni
  Pivotal role of IL-23 in immunopathogenesis of Inflammatory bowel disease
 • Wehkamp J.
  Current challenges and clinical benefits of ustekinumab in the treatment of Crohn’s disease
 • Ferkolj I.
  Klinične izkušnje z ustekinumabom v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
  Clinical experiences with ustekinumab in University clinical Centre Ljubljana
 • Drobne D.
  Ustekinumab – pregled podatkov iz dejanske klinične prakse
  Ustekinumab – RWE overview
 • Rupnik M. (20 min)
  Črevesna mikrobiota: od analize do razumevanja vloge in mehanizmov
 • Tepeš B. (20 min)
  Vloga mikrobiote v nekaterih boleznih prebavil
12.40 – 13.10        ODMOR
13.10 – 15.10
Predsedstvo: Potrč, Tepeš, Stefanovič
 • Rižnik P., Dolinšek J., Gangl Žvikart L., Kamhi Trop T., Klemenak M., Krenčnik T., Mičetić-Turk D., Milanič Koron T., Miler Mojšekrc E., Šaus Požek T., Školnik L., Dolinšek J.
  Klinična slika in zamude v diagnostiki celiakije pri otrocih v Sloveniji
 • Brecelj J., Orel A., Orel R., Koroušič Seljak B.
  Prevalenca funkcionalnih motenj prebavil pri slovenskih otrocih - rezultati presečne raziskave
 • Dežman R., Nuredini D., Štabuc M., Garbajs M., Popovič P.
  Predoperativna embolizacija portalne vene
 • Drnovšek J., Hvalič A., Koželj M.
  Akutni holangitis Tokyo Guidelines 2013
 • Strniša L.
  Indikacije za urgentni ERCP- pregled Tokyo guidelines in drugih raziskav glede selekcije pacientov za nujni ERCP
 • Đokič M., Supan U.
  Kombinirano endoskopsko in laparoskopsko zdravljenje holedoholitijaze
 • Strniša L.
  Obravnava akutnih kolekcij ob akutnem pankreatitisu (endoskopska obravnava okužene nekroze)
 • Brodnjak A., Brvar M.
  UZ pankreasa z i.v. kontrastnim sredstvom

Predsednik SZGH
Prof. dr. Bojan Tepeš dr. med.