62. redno srečanje Slovenskega združenja
za gastroenterologijo in hepatologijo

Goriška Brda, 13. in 14. november 2015

Generalni sponzor:

POMEMBNE INFORMACIJE:

Kotizacija: 90,00 €.

Kotizacija vključuje udeležbo na 62. strokovnem sestanku SZGH, osvežitev in prigrizke med odmori, večerjo.
Kotizacijo lahko poravnate na srečanju, lahko pa jo tudi predhodno nakažete na račun združenja.

Številka računa: SI 56 0600 0089 5253 166
Prijave in dodatne informacije:

Melita Šušmelj, melita.susmelj@gmail.com

tel: 01/522 2639; fax: 01/433 4190

Informacije in rezervacija prenočišč (sobe so rezervirane za člane SZGH po principu prve prijave):

TRINE Turistične in zabaviščne storitve d.o.o.
Neblo 11, 5212 Dobrovo
tel.: 05/39 88 750, fax: 05/39 88 778
E-pošta: reception@venko.si
www.venko.si

 

Hotel San Martin
Šmartno 11, 5211 Kojsko
tel.: 051/335 660, 05/ 330 56 60
E-pošta: info@sanmartin.si
www.sanmartin.si

 

Hotel Kozana
Kozana 94, 5212 Dobrovo v Brdih
tel.: 05/39 88 700, fax: 05/30 41 053
E-pošta: info@hotel-brda.si
www.hotel-brda.si

Strokovni odbor srečanja:

Bojan Tepeš, Borut Štabuc, Stojan Potrč, Milan Stefanovič,
Franc Jelenc, Pavel Skok, Aleš Tomažič, Peter Popovič,
Nina Zidar, Samo Plut, Alenka Forte, Rok Orel

Organizacijski odbor:

Bojan Tepeš, Borut Štabuc, Stojan Potrč, Samo Plut, Melita Šušmelj

PROGRAM:

Petek, 13. 11. 2015

Predavanja 15 min + 5 min diskusija

14.00 – 15.20
Predsedstvo: Borut Štabuc, Stojan Potrč, Rok Orel
 • Sonja Kramer, Miran Rems:
  Zdravljenje starostnikov z urgentnimi stanji v trebuhu na Kirurškem oddelku SBJ v letu 2014
 • Aleksandar Gavrić, Samo Plut, Borut Štabuc:
  Žolčni kamni v nosečnosti
 • Jernej Dolinšek:
  Uporabnost dokazovanja depozitov protiteles proti t-TG v vzorcih sluznice tankega črevesa.
 • Pavel Košorok:
  Komplikacije pri zdravljenju analnih fistul in purulentnega sinus pilonidalisa
15.20 – 15.40 ODMOR
15.40 – 17.40
Predsedstvo: Bojan Tepeš, Ivo Ferkolj, Franc Jelenc
 • Ivo Ferkolj:
  Ali je zdravljenje z biološkimi zdravili selektivnimi za črevesje realnost ali fikcija?
 • Darja Urlep:
  Zdravljenje bolnice z Mb Crohn z vedalizumabom
 • David Drobne v imenu KVČB konzilija:
  Vedolizumab za zdravljenje KVČB: Predlog nacionalnih smernic z glasovanjem
 • Bojan Tepeš:
  Načini prevencije raka DČD pri bolnikih s KVČB
 • Franc Jelenc:
  Kirurško zdravljenje Crohnove bolezni
 • Aleš Tomažič:
  Kirurško zdravljenje Ulceroznega kolitisa
17.40 – 18.00 ODMOR
18.00 – 19.20
Predsedstvo: Aleš Tomažič, Peter Popovič, Milan Stefanovič
 • Samo Plut, Samo Jeverica:
  Molekularno diagnostične metode za določitev okužbe s Helicobacter pylori – rezultati klinične raziskave
 • Nejc Sever, Samo Plut, Alojz Šmid, Borut Štabuc:
  Predlog priporočil za zdravljenje Barrettovega požiralnika
 • Davorin Ćeranić, Pavel Skok:
  Endoskopski ultrazvok pri zgodnji obliki raka požiralnika in želodca
20.00 Večerja v restavraciji Belica

Sobota, 14. 11. 2015

8.40 – 10.00
Predsedstvo: Aleš Tomažič, Nina Zidar, Alenka Forte
 • Gašper Boltežar, Sanela Banović:
  Prehranski status bolnikov na KOGE, junij do avgust 2015
 • Manca Garbajs, Barbara Rus Gadžijev, Rok Dežman, Peter Popovič:
  Ocena odgovora tumorja na zdravljenje (RECIST, mRECIST, Choi kriteriji)
 • Peter Popovič, Miha Štabuc, Dašmir Nuredini, Manca Garbajs:
  Vloga intervencijske radiologije pri krvavitvah v trebuh
 • Jan Grosek, Robert Juvan, Aleš Tomažič:
  Avtoimuni pancreatitis z masivno limfadenopatijo in sinusno histiocitozo (Rosai- Dorfmanova bolezen) prikaz primera
10.00 – 10.20 ODMOR
10.20 – 11.40
Predsedstvo: Stojan Potrč, Samo Plut, Milan Stefanovič
 • Tomaž Jagrič, Stojan Potrč:
  Predstavitev popolne laparoskopske distalne delne odstranitve želodca z D2 limfadenektomijo pri bolniku z žleznim rakom želodca
 • Tomaž Jagrič, Aleš Goropevšek, Maksimilijan Gorenjak, Stojan Potrč:
  Napovedovanje metastaz v bezgavkah bolnikov z rakom želodca na podlagi imunske pretočne citometrije varnostne bezgavke
 • Alojz Šmid:
  Sistemsko zdravljenje raka želodca
 • Matjaž Hafner:
  Nova zdravljenja hepatitisa C brez uporabe interferona - prve izkušnje
11.40 – 12.00 ODMOR
12.00 – 13.40
Predsedstvo: Bojan Tepeš, Borut Štabuc, Franc Jelenc
 • Bojan Krebs, Miran Kozelj, Stojan Potrč:
  Obračanje bolnika pri abdominoperinealni eksciziji danke: Ali je res potrebno? Naša opažanja, pregled literature in trenutna priporočila
 • Miran Rems, Dejan Remškar, Gregor Kalan:
  Operacija ali sledenje po elektroresekciji malignega polipa z nejasnim resekcijskim robom?
 • Tadeja Pintar, Samo Plut:
  Minimalno popuščanje resekcijske linije pri bolniku z vzdolžno resekcijo želodca
 • Vid Pivec, Arpad Ivanecz, Stojan Potrč:
  Idiopatska retroperitoneala fibroza v obliki tumorja male medenice. Prikaz kliničnega primera in razprava o diferencialno diagnostičnih dilemah
 • Borut Štabuc:
  Spremembe curiculuma specializacije iz gastroenterologije
 • Bojan Tepeš:
  Beseda predsednika o delu SZGH v letu 2015

 • Zakuska

Predsednik SZGH
Prof. dr. Bojan Tepeš dr. med.