Kancerološko združenje SZD in Onkološki inštitut Ljubljana

vabita na

33. Onkološki vikend

9. oktober 2020, Ljubljana (Domus Medica, Modra Dvorana)


Strokovni odbor:
U. Ivanuš, S. Novaković, S. Tomšič, V. Zadnik, B. Zakotnik, J. Žgajnar

Organizacijski odbor:
A. Duratović Konjević, J. Žgajnar, S. Novaković, B. Zakotnik


PROGRAM:

Državni presejalni programi v onkologiji danes, jutri

8.15 – 9.00
Registracija

9:00 – 9:10
Pozdravni nagovor in napovednik vikenda
Izr. prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med., znan. svet. dr. Srdjan Novaković, Onkološki inštitut Ljubljana

9:10 – 9:25
Državni program obvladovanja raka
Prof. dr. Branko Zakotnik, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana

9:25 – 9:40
Politika Republike Slovenije do presejalnih programov za raka
Dr. Tina Bregant, dr. med., Ministrstvo za zdravje, državna sekretarka

9:40 – 10:10
Cilji in smernice za presejalne programe v onkologiji
Prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana

10:10 - 10:40
Satelitski simpozij Pfizer (naslov bo sporočen naknadno)
dr. Nina Vene

10:40 – 10:50
Razprava

10:50 – 11:20
Odmor

Državni presejalni programi v onkologiji danes

11:20 – 11:50
Državni program ZORA
Dr. Urška Ivanuš, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana

11:50 – 12:20
Program DORA
Mag. Kristijana Hertl, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana

12:20 – 12:50
Program Svit
Dr. Dominika Novak Mlakar, dr. med., Nacionalni inštitut za javno zdravje

12:50 – 13:00
Razprava

13:00 – 14:00
Kosilo

Državni presejalni programi v onkologiji jutri

14:00 – 14:30
Satelitski simpozij Sanofi: Vloga kemoterapije v hormonsko senzitivni fazi napredovalega raka prostate in izbira optimalne sekvence zdravljenja mKORP (CARD)
dr. Breda Škrbinc dr. med., spec. internistične onkologije

14:30 – 14:50
Rak pljuč
Doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., Klinika Golnik

14:50 – 15:10
Rak prostate
Doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med., dr. med., Klinični oddelek za urologijo, UKC Ljubljana, predsednik RSK za urologijo

15:10 – 15:30
Rak želodca
Prof. dr. Bojan Tepeš, dr. med., Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo SZD

15:30 – 15.50
Presejanje za dedne rake
Doc. dr. sc., B, Mateja Krajc, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana

15.50 – 16.00
Razprava

16:00 – 16:30
Pot za uvedbo novih državnih presejalnih programov
U. Ivanuš, B. Zakotnik, T. Mate, T. Bregant

16:30 – 16:45
Razprava

16:45 – 17:00
Zaključek
Izr. prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med., znan. svet. dr. Srdjan Novaković, Onkološki inštitut Ljubljana

Kreditne točke ZZS: Udeleženci oddajo individualno vlogo za dodelitev kreditnih točk prek elektronskega obrazca "Predlog za oceno strokovnih vsebin – individualna vloga". Organizator srečanja udeležencem izda elektronska potrdila o (aktivni) udeležbi. Dodatne informacije aduratovic@onko-i.si.